Dış Ticaret

Intelcon Global, KOBİ’lerin uluslararası ticaret sürecinde, öncelikle kendileri için en uygun alıcı ya da satıcı ticari partnerin bulunması ve sonrasında da bu partnerle dış ticaret operasyon sürecinin yürütülmesi aşamalarında destek hizmetleri oluşturmaktadır

Dış ticaret danışmanlığı hizmeti işletmelere birçok faydayı da beraberinde getirmektedir. İşletmeler aldıkları proje bazlı dış ticaret danışmanlık hizmeti ile sürekli bir uzman istihdam etmeyip sadece ihtiyaç duydukları süre için, konusunda uzman bir kişinin teknik ve operasyonel bilgisi ile kişisel portföyünden faydalanırlar.

İşletmelerde yönetimin ve çalışanların dış ticaret konusu ile ilgili faaliyetler için mesai harcamamaları, onların kendi uzmanlık alanları olan üretim konusuna odaklanmalarına fırsat tanır. Bu yolla geliştirilen yeni ve inovatif ürünler, işletmelerin hem yurt içinde hem yurt dışında daha rekabetçi bir yapıya sahip olmasını ve kârlılığını arttırmasını sağlar.

İhracat

Dış Ticaret Platformu olarak, firmanızın yurtdışı pazarlarda hedef olarak seçtiği ülkelere, sektörlere ve müşterilere yönelik etkin, verimli ve uzun vadeli bir ihracat yönetim stratejisi oluşturmasına, mevcut Pazar ve müşterilerle ilişkilerinizin geliştirilip yeni Pazar ve müşteriler bulmanıza, mevcut ihracat operasyonlarınızın tam zamanında, hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasına yönelik stratejiler geliştiriyoruz. 

• Ürününüze ve firmanıza, uluslararası pazarlarda yer alarak satışlarınızı ve karlılığınızı arttırmak, 

• Hâlihazırda yaptığınız ihracatlarınızda operasyonel işlemlerinizin verimliliğini arttırmak, maliyetlerinizi en aza indirmek,  

• Tüm ihracat süreçlerinizin profesyonel ve kurumsal bir yapı kurularak sistemli bir şekilde yapılmasını, etkin, verimli, hızlı ve sonuç odaklı olmasını, 

İstiyorsanız bize ulaşın

İhracat Danışmanlığı Hizmetlerimiz;

– Firmanın Ve Ürünlerinin Analiz Edilerek İhracata Hazır Hale Getirilmesi

– Kurumsal İhracat Sisteminizin Kurulması

– Uluslararası Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi

– Hedef Pazarların Belirlenmesi

– Pazar’a Giriş Stratejilerinin Oluşturulması

– Potansiyel Müşterilerin Belirlenmesi Ve Gerekli Görüşmelerin Yapılması

– İhracatın Ürünün Hazırlanmasından Müşteriye Ulaşmasına Kadarki Tüm Gümrük, Lojistik Ve Diğer Süreçlerin Organizasyonu Ve Yönetilmesi 

İthalat

Dış Ticaret Platformu olarak, firmanızın ithal etmek istediği ürünlerin istediğiniz kalite ve niteliklerde uygun fiyata ve zamanında size ulaşması için gerekli tüm süreçleri yürütüyor ve anahtar teslimi çözümler sunuyoruz.

 Bu amaçla, ithal etmek istediğiniz ürünlerin yurtdışı pazarlara detaylı piyasa araştırmasını yapıyor, sonuçları değerlendiriyor, belirlenen firmalarla görüşmeleri yürütüyor, ürünün istediğiniz kalite ve niteliklerde üretilip zamanında ve uygun fiyata size ulaşmasını sağlamaya yönelik çözümler üretiyoruz.

İthal etmek istediğiniz ürünlerle ilgili olarak uluslararası pazarlarda detaylı üretici-tedarikçi araştırması yapıyor, elde edilen verileri kalite, fiyat, zaman ekseninde birlikte değerlendirip tedarik sürecini başlatıyor, lojistik ve gümrük sürecini etkin, verimli, hızlı ve en düşük maliyetli bir şekilde yürüterek ürününüzün deponuza kadar ulaşmasını sağlıyoruz.

 • İthal etmek istediğiniz ürünü uluslararası pazarlarda istediğiniz kalite ve nitelikte bulup tedarik etmek istiyorsanız,
 • İthalat operasyonlarınızın etkin, verimli, hızlı ve sonuç odaklı olmanızı istiyorsanız,
 • Ürününüzün tedarikçinin deposundan çıkıp sizin deponuza girinceye kadar ki tüm maliyet kalemlerini doğru bir şekilde hesaplayıp en düşük maliyetle ürün getirmek istiyorsanız,
 • Yabancı dil eksikliği ve uluslararası ticaret mevzuatından kaynaklanan olumsuzlukları aşarak, ithalat yapmak istiyorsanız,
 • Tüm ithalat işlemlerinizi profesyonel bir ekiple yapıp ithalatın getireceği riskleri minimuma indirmek istiyorsanız,

Beraber çalışalım.

Gümrük Danışmanlığı

Gümrük Danışmanlığı hizmetlerimiz gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunları azaltma, maliyet düşürücü ve zaman kazandırıcı yeni gümrük tekniklerinden faydalanma, şirketlerin gümrük müşavirleri ile ilişkilerini düzenleme, Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları açısından bilgilenme ve gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunların çözümü hususlarında fayda sağlamaktadır.

 • Gümrük Uygulamaları Risk Analizi 
 • Gümrük Uygulamaları Fırsat Analizi 
 • Tarife Pozisyonu Tespiti 
 • Gümrük Vergileri 
 • KDV ve Gümrükte KDV Uygulamaları 
 • ÖTV Uygulamaları 
 • Gümrük Kıymeti 
 • Royalti Uygulamaları 
 • Dış Ticarette Standardizasyon 
 • Geçici İthalat 
 • Bedelsiz İthalat 
 • Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları 
 • Gümrük Antrepoları  
 • Finansal Leasing (Cross Border Leasing)  
 • Serbest Bölgeler  
 • Avrupa Birliği Uygulamaları  
 • Serbest Ticaret Antlaşmaları  
 • Sonradan Kontrol Belgesi  
 • Dahilde İşleme  
 • Hariçte İşleme
Müşteri Portföyü Oluşturma

Üretimi ve satışı yapılan ürünlerin doğru pazarlarda, doğru müşteriye ulaşması dış ticaret hacmini büyüten ve kriz ortamlarında firmaları ayakta tutan en önemli unsurdur.

Dış pazarlarda doğru hedef kitle ve pazar analizleri ile ürünlerinizin güvenli bir şekilde son kullanıcıya ulaşması konusunda gerekli tüm adımlarda müşterilerimize yardım ediyor ve marka bilinirliğinizi dış pazara taşıyoruz. 

Pazar Araştırma Raporları

Uluslararası pazardaki yenilikler ve dalgalanmalar ürünlerinizin istenilen sonuçları dış pazarlarda yakalayamaması riskini oluşturur. Bölgedeki Pazar, Politika, Finans ve Yerel Altyapıyı bilmek ve dikkatli bir analiz sonucunda hazırlanan raporlar ile doğru zamanda, doğru hedef pazara ulaşmak daha kolay ve risksiz olacaktır.